Oficjalne zakończenie projektu Erasmus +

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zakończyła realizację projektu Erasmus + „Learning Together About Legends and History”.

Nasi uczniowie i nauczyciele współpracowali z placówką z Węgier.

Dumą organizatorów projektu jest to, że główne cele zostały zrealizowane, czyli:

  • podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku ojczystym i języku obcym;
  • promowanie społecznej, edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego i solidarności społecznej oraz poszerzanie swojej wiedzy z zakresu kultury i historii.

Przy tym uśmiech i zadowolenie wszystkich uczestników jest najlepszą oceną realizacji projektu.


W załączeniu ocena Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (pisownia oryginalna):

This project is an excellent example of building a successful partnership. An eTwinning school with experienced in international cooperation teachers executed a three year program with a to-be-eTwinning school: first a KA1 job shadowing in the Polish school, then eTwinning project for pupils of both school and in the third year the start od Strategic Partnership via personal meeting in Budapest and Krakow and working together in a mutual project. The project about Dragon of Wawel was not only interesting for young teenagers, but overthought, prepared very promptly, step by step, every participants, teachers and pupils were not only prepared but highly motivated. The application and the final report are professionally established, they follow absolutely consequently the plans and events.

The aims were to develop language and communication skills, make pupils more motivated to learn History, play drama – what is the main strenght of the project was that via achieving these goals all the kids and teachers became more motivated to use the newest metodologies and techniques in teaching and learning, be familiar with own and peer`s history, make friendships and improve their self confidence.

To choose legends for mutual work was a great idea: via them the pupils could observe the similarities between Hungarian and Polish culture and history, they could produce a familiar for both nations story in the end and established a drama play, shared on many platforms, e.g on Youtube and school websites.

All the project products are excellent, the presentations, data, collected by pupils about different castles, stories, the documentation of whole process of the program are available on its website. The information about the project is shared on many eTwinning platforms and events, so the dissemination was a success, too.

Hopefully the strategic partnership will be continued and similar CLIL – projects will motivate students to improve their language, communication and other necessary skills.

Z przyjemnością informujemy, że Państwa projekt został uznany za przykład dobrej praktyki i może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!