Oficjalne zakończenie projektu Erasmus +

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zakończyła realizację projektu Erasmus + „Learning Together About Legends and History”.

Nasi uczniowie i nauczyciele współpracowali z placówką z Węgier.

Dumą organizatorów projektu jest to, że główne cele zostały zrealizowane, czyli:

  • podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku ojczystym i języku obcym;
  • promowanie społecznej, edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego i solidarności społecznej oraz poszerzanie swojej wiedzy z zakresu kultury i historii.

Przy tym uśmiech i zadowolenie wszystkich uczestników jest najlepszą oceną realizacji projektu.


W załączeniu ocena Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (pisownia oryginalna):

This project is an excellent example of building a successful partnership. An eTwinning school with experienced in international cooperation teachers executed a three year program with a to-be-eTwinning school: first a KA1 job shadowing in the Polish school, then eTwinning project for pupils of both school and in the third year the start od Strategic Partnership via personal meeting in Budapest and Krakow and working together in a mutual project. The project about Dragon of Wawel was not only interesting for young teenagers, but overthought, prepared very promptly, step by step, every participants, teachers and pupils were not only prepared but highly motivated. The application and the final report are professionally established, they follow absolutely consequently the plans and events.

The aims were to develop language and communication skills, make pupils more motivated to learn History, play drama – what is the main strenght of the project was that via achieving these goals all the kids and teachers became more motivated to use the newest metodologies and techniques in teaching and learning, be familiar with own and peer`s history, make friendships and improve their self confidence.

To choose legends for mutual work was a great idea: via them the pupils could observe the similarities between Hungarian and Polish culture and history, they could produce a familiar for both nations story in the end and established a drama play, shared on many platforms, e.g on Youtube and school websites.

All the project products are excellent, the presentations, data, collected by pupils about different castles, stories, the documentation of whole process of the program are available on its website. The information about the project is shared on many eTwinning platforms and events, so the dissemination was a success, too.

Hopefully the strategic partnership will be continued and similar CLIL – projects will motivate students to improve their language, communication and other necessary skills.

Z przyjemnością informujemy, że Państwa projekt został uznany za przykład dobrej praktyki i może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)