Europejska Szkoła Przyszłości

Twoja kariera zaczyna się teraz!
Nabór 2023/2024

Nabór uzupełniający
w Europejskiej
Szkole Przyszłości

Skorzystaj ze zwolnienia
z opłaty wpisowej do końca sierpnia 2023!

Rozszerzony program
informatyki od 4 klasy

Klasy o profilu informatycznym – klasy 4-6

Szkoła podstawowa - Warszawa Białołęka

Europejska Szkoła Przyszłości, niepubliczna szkoła podstawowa na Białołęce, wyposaży Twoje dziecko w umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni stale przyrastających informacji. Nauczy selektywnego filtrowania i interpretacji faktów. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii, przekazywana wiedza nabiera charakteru operacyjnego. Praktyczna znajomość języków obcych umożliwia uczniom swobodną komunikację i stanowi dodatkowe narzędzie pogłębiania i weryfikowania informacji u źródła.

Absolwent Europejskiej Szkoły Przyszłości

Drogę edukacji każdego ucznia w Europejskiej Szkole Przyszłości poprzedza diagnoza jego stylu uczenia się, indywidualnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i systemu sensorycznego. Pozwala to na:  stworzenie dla każdego dziecka sprofilowanej strategii uczenia się, dobranie zestawu efektywnych metod nauczania i wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery szkolnej. 

88%

średni wynik
egzaminów ósmoklasisty

12 lat

prowadzenia nowoczesnej
placówki edukacyjnej

#1

Wśród szkół
niepublicznych
na Białołęce

Metody nauczania

W Europejskiej Szkole Przyszłości stawiamy na aktywizujące metody pracy. W pierwszym kroku poznajemy indywidualny typ inteligencji oraz styl uczenia się każdego dziecka i dopasowujemy do niego cele i metody ich realizacji.

Celem nauczania w naszej szkole jest kształtowanie umiejętności poruszania się w gąszczu informacji i szybkiego przyswajania tego, co najistotniejsze, a nie tylko przekazywanie wiedzy akademickiej.

E r a s m u s +

Projekt unijny „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” w ramach programu Erasmus+

Jak dołączyć do naszej szkoły?

Wypełniają Państwo formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Uzgodnimy z Państwem dogodny termin spotkania w szkole.

W czasie spotkanie przedstawimy pełny program nauczania i odpowiemy na wszystkie pytania.

Rekrutacja uzupełniająca 2023

Chcesz przepisać dziecko do Europejskiej Szkoły Przyszłości?

Dla rodziców przepisujących dzieci w rekrutacji uzupełniającej (na rok szkolny 2023/2024) do klasy 2,3,4,6 i 8 do końca sierpnia 2023 r. znosimy opłatę wpisową!

Wypełnij formularz i umów się na nie zobowiązujące spotkanie rekrutacyjne. Szkoła podstawowa – Warszawa Białołęka

Wychowanie fizyczne

Szkoła realizuje zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnej sali gimnastycznej oraz na basenie. Optymalne warunki w przestrzeni sportowej, sprzyjają czerpaniu radości z aktywności fizycznej i kształtują podstawy zdrowego stylu życia w przyszłości.

 

Aktualności ze szkoły

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!

Lekcje techniki – woda i las

Kreatywność i pomysłowość naszych uczniów nie zna granic. Miały to być prace na lekcje techniki a wyszły działa sztuki. Temat przewodni prac –  kl. 4 – Woda kl. 5 – Las KLASA 5B KLASA 4 KLASA 5A

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.