Absolwent szkoły

Europejska Szkoła Przyszłości, najlepsza prywatna szkoła na Białołęce, towarzyszy dziecku w twórczym rozwoju, podąża śladem jego zainteresowań i pasji.

Drogę edukacji każdego ucznia w Europejskiej Szkole Przyszłości poprzedza diagnoza jego stylu uczenia się, indywidualnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i systemu sensorycznego.

Pozwala to na stworzenie dla każdego dziecka sprofilowanej strategii uczenia się, dobranie zestawu efektywnych metod nauczania i wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery szkolnej.

Absolwent Europejskiej Szkoły Przyszłości to człowiek:

Kreatywny, o rozwiniętych kompetencjach psychospołecznych
Rozbudzony poznawczo i samodzielny w formułowaniu i wyrażaniu opinii
Posiadający wysokie kompetencje edukacyjne
Potrafiący się uczyć
Aktywnie posługujący się językami obcymi
Przygotowany do dalszej edukacji 

nabór

Chcesz dołączyć do naszej szkoły? Wypełnij krótki formularz i umów się na niezobowiązujące spotkanie rekrutacyjne.