Program nauczania

W Europejskiej Szkole Przyszłości stawiamy na aktywizujące metody pracy. W pierwszym kroku poznajemy indywidualny typ inteligencji oraz styl uczenia się każdego dziecka i dopasowujemy do niego cele i metody ich realizacji.

 

Celem nauczania w naszej szkole jest kształtowanie umiejętności poruszania się w gąszczu informacji i szybkiego przyswajania tego, co najistotniejsze, a nie tylko przekazywanie wiedzy akademickiej.

Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, inscenizacje, dramę, zabawy, filmy, książki, projekty, naturalne sytuacje oraz konwersacje (w przypadku języków obcych). Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicami multimedialnymi i całym systemem Smart Notebook.

Stawiamy na indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspieranie ich w przygotowaniu do olimpiad i konkursów.

Autorski program obejmuje warsztaty

Technik szybkiego uczenia.
Technik kreatywnego myślenia.
Treningu umiejętności społecznych.
Efektywnego zarządzania czasem.
Skutecznej komunikacji.
Budowania swojej własnej wartości.

Stres moim przyjacielem

Uczniowie dzięki cyklicznym warsztatom poświęconym pracy ze stresem potrafią pracować na poziomie „eustresu”. Stres motywuje ich do konstruktywnej pracy. Uczniowie potrafią go kontrolować, co pozytywnie wpływa na szybkość i jakość przyswajanej wiedzy.

System reprezentacji sensorycznej

Każdy uczeń rozpoczyna drogę własnej edukacji od diagnozy swojego stylu uczenia, własnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego. Pozwala to stworzyć każdemu uczniowi indywidualną strategię uczenia się i wytyczyć własną ścieżkę kariery szkolnej, a nauczycielowi opracować dopasowany do potrzeb uczniów zestaw metod nauczania.

Techniki efektywnego uczenia

Poprzez szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy uczniowie aktywnie uczą się jak należy się uczyć. W tym celu wykorzystujemy niestandardowe formy i sposoby przekazywania i przyswajania wiedzy. Techniki Szybkiego Uczenia się mają za zadanie wyćwiczenie pamięci, wyobraźni i skojarzeń, co skutkuje efektywnością i szybkością przyswajania informacji.

Intensywna i praktyczna nauka języków obcych

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych. Językiem wiodącym jest angielski, a w klasie drugiej zostanie wprowadzony dodatkowo język hiszpański. Liczba godzin będzie systematycznie zwiększana. Istotą nauki jest ciągłość programowa oraz komunikacja w języku obcym, a nie jego bierna nauka. Język obcy jest postrzegany jako narzędzie komunikacji, które dzieci opanowują w systematycznym kontakcie z native speakerami podczas zajęć.

Egzaminy językowe w naszej szkole

Nowoczesne
zajęcia

Praca w dynamicznym, multimedialnym środowisku umożliwia angażowanie uczniów do wspólnej aktywności i pozwala szybko oceniać efekty realizowanych działań. Lekcje przeprowadzane są z zastosowaniem tablic interaktywnych, co nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu „zajęcia szkolne”.

Sukces

Europejska Szkoła Przyszłości daje dzieciom możliwości i przestrzeń, by w sposób nowoczesny pogłębiały wiedzę i osiągały sukces na każdym etapie edukacji.

nabór

Chcesz dołączyć do naszej szkoły? Wypełnij krótki formularz
i umów się na niezobowiązujące spotkanie rekrutacyjne.