Wyniki egzaminów

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów Europejskiej Szkoły Przyszłści w 2023 roku.

84%

średni wynik egzaminu z języka polskiego

jest to o 18% więcej niż średnia krajowa!

86%

średni wynik egzaminu z matematyki

jest to o 33% więcej niż średnia krajowa!

97%

średni wynik egzaminu z języka angielskiego

jest to o 31% więcej niż średnia krajowa!

Szczegółowe wyniki

 

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
84%
89%
96%
89%
87%
56%
87%
82%
87%
84%
73%
87%
84%
93%
71%
91%
60%
84%
88%
96%
100%
80%
80%
100%
68%
100%
76%
76%
80%
100%
84%
96%
96%
100%
96%
95%
100%
93%
100%
96%
96%
95%
95%
96%
98%
95%
93%
100%