Erasmus+

Zrealizowaliśmy 12 projektów eTwinning,
w tym 10 międzynarodowych z partnerami krajów europejskich. Cztery projekty zostały uhonorowane Krajową Odznaką Jakości.

Projekt unijny „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” w ramach programu Erasmus+ rozpoczął się w naszej szkole w czerwcu 2017 roku. Wyjazdy na kursy zagraniczne naszych nauczycieli miały miejsce do Hiszpanii, Francji, Anglii i Irlandii. Głównym założeniem zagranicznych kontaktów było podniesienie kwalifikacji kadry oraz przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności społeczności szkolnej oraz poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły.

eTwiting

Realizacja europejskich projektów z potencjalnymi partnerami eTwiting niesie za sobą wiele wartości jednakowo dla uczniów, nauczycieli oraz naszej placówki. Podejmowanie wspólnych i koordynowanych działań ma na celu zbliżenie placówek edukacyjnych, wymianę doświadczeń oraz
sposobów efektywnej pracy dydaktycznej. Promocja w szkole wartości europejskich, uwrażliwienie
całej społeczności szkolnej na odmienność, zwiększenie tolerancji.

Wymiana nauczycieli

Europejska Szkoła Przyszłości, dzięki kontaktom nawiązanym ze szkołami podstawowymi w trakcie programu Erasmus+ i na platformie eTwinning, szuka i wymienia informacje w językach obcych oraz odkrywa kulturę innych krajów poprzez wzajemną współpracę w dziedzinie edukacji. W bieżącym roku szkolnym przeprowadziliśmy aż 8 projektów, z czego 6 zagranicznych ze szkołami we Francji, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech.

Aktualności ze szkoły

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)

nabór

Chcesz dołączyć do naszej szkoły? Wypełnij krótki formularz
i umów się na niezobowiązujące spotkanie rekrutacyjne.