MIĘDZYNARODOWY PROGRAM HUMANITARNO – EDUKACYJNY

Europejska Szkoła Przyszłości face to face with Międzynarodowy program humanitarno-edukacyjny.

Happy learning, everyone! Showers education center in Kenya.

Główne cele i założenia projektu:

  • Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie
  • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
    nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie
  • Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne
    poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka, nauka języka
    obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu, chęć niesienia pomocy innym.

Plakat akcji

 

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)