Międzynarodowy Edukacyjny Projekt Kreatywności

Europejska Szkoła Przyszłości  bierze udział w Międzynarodowym Edukacyjnym Programie Kreatywności Destination Imagination. 

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Europejska Szkoła Przyszłości stała się jego częścią i dołączyła do wyjątkowej społeczności. 

W edukacji chodzi o to, by otworzyć  głowy na proces uczenia, doświadczania i projektowego tworzenia. My wspieramy naszych uczniów w rozwijaniu w sobie kreatywności. Uczniowie  klasy 7 są już w programie Destination Imagination. Przed nimi intensywna półroczna praca nad wybranym wyzwaniem po to, aby w marcu 2020 roku podczas Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu zaprezentować swoje autorskie rozwiązanie.

Wierzymy, że  jedna z kluczowych kompetencji XXI jaką jest kreatywność, w przyszłości pomoże naszym uczniom znaleźć rozwiązania na  wszelkie życiowe wyzwania. 

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)