SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI to teraz EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła zawsze promowała europejskie wartości i rozwijała świadomość uczniów jako obywateli
Unii Europejskiej. Teraz chcemy to jeszcze bardziej podkreślić poprzez zmianę nazwy i logotypu.


Chcemy, żeby nasze ukierunkowanie na Europę, jej kulturę, gospodarkę i politykę były jeszcze
bardziej widoczne w tym, co robimy i w tym, jak staramy się kształcić naszych uczniów.
Chcemy, żeby nasz uczeń widział siebie nie tylko jako obywatela Polski, lecz również obywatela
Zjednoczonej Europy. Uczymy i wychowujemy w duchu zrozumienia tego, co nas łączy z
innymi narodami. Intensywnie nauczamy języków obcych, rozwijamy kontakty ze szkołami z
innych krajów, organizujemy wyjazdy studyjne, przede wszystkim w ramach programów unijnych.
Wychowujemy w duchu zrozumienia dla innych kultur i budowania wspólnoty z innymi
europejskimi narodami.

Nasza szkoła jest otwarta dla przedstawicieli wszystkich religii, ras i przekonań politycznych. Wszyscy
uczniowie są u nas bezpieczni i doceniani. Uczymy filozofii i etyki, aby wychowywać ludzi
myślących i samodzielnych w swoich przekonaniach.

W dalszym ciągu będziemy wykorzystywać  nowoczesne metody i technologie w edukacji. Stawiamy na edukację matematyczną i humanistyczną, aby nasi uczniowie łatwo mogli kontynuować naukę w wybranych przez siebie szkołach średnich. Rozwijamy u  naszych uczniów kreatywność, aby nasi
absolwenci mogli dać sobie radę w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Zapraszamy do naszej szkoły!

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)