SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI to teraz EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła zawsze promowała europejskie wartości i rozwijała świadomość uczniów jako obywateli
Unii Europejskiej. Teraz chcemy to jeszcze bardziej podkreślić poprzez zmianę nazwy i logotypu.


Chcemy, żeby nasze ukierunkowanie na Europę, jej kulturę, gospodarkę i politykę były jeszcze
bardziej widoczne w tym, co robimy i w tym, jak staramy się kształcić naszych uczniów.
Chcemy, żeby nasz uczeń widział siebie nie tylko jako obywatela Polski, lecz również obywatela
Zjednoczonej Europy. Uczymy i wychowujemy w duchu zrozumienia tego, co nas łączy z
innymi narodami. Intensywnie nauczamy języków obcych, rozwijamy kontakty ze szkołami z
innych krajów, organizujemy wyjazdy studyjne, przede wszystkim w ramach programów unijnych.
Wychowujemy w duchu zrozumienia dla innych kultur i budowania wspólnoty z innymi
europejskimi narodami.

Nasza szkoła jest otwarta dla przedstawicieli wszystkich religii, ras i przekonań politycznych. Wszyscy
uczniowie są u nas bezpieczni i doceniani. Uczymy filozofii i etyki, aby wychowywać ludzi
myślących i samodzielnych w swoich przekonaniach.

W dalszym ciągu będziemy wykorzystywać  nowoczesne metody i technologie w edukacji. Stawiamy na edukację matematyczną i humanistyczną, aby nasi uczniowie łatwo mogli kontynuować naukę w wybranych przez siebie szkołach średnich. Rozwijamy u  naszych uczniów kreatywność, aby nasi
absolwenci mogli dać sobie radę w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Zapraszamy do naszej szkoły!

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!