„Rozumiem” konkurs z Języka Polskiego – Wysoki wynik naszych uczniów. Gratulujemy!

Czytanie ze zrozumieniem to jedna z kluczowych kompetencji rozwijana podczas lekcji języka polskiego. O tym, jak istotna to umiejętność, uczniowie przekonują się podczas każdego sprawdzianu. Okazało się, że w naszej szkole są prawdziwi mistrzowie w tej dziedzinie! W konkursie Mogalo „Rozumiem” uczennica klasy siódmej zdobyła drugie miejsce w Polsce, a pierwsze w województwie mazowieckim, zaś uczeń klasy szóstej zajął pierwsze miejsce w województwie mazowieckim! Konkurs ten sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, a zadania konkursowe nie należały do najłatwiejszych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Obraz może zawierać: tekst

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)