Dzień otwarty

Sobota, 13 kwietnia w godz. 10.00-14.00

KONKURS !!!
Twoje dziecko idzie do 1 klasy?
Przyjdź na dzień otwarty i wygraj  !!!

ZWOLNIENIE Z OPŁATY WPISOWEJ I RABAT NA CZESNE!
ROZDAMY AŻ 3 NAGRODY!
Wszyscy mają szanse!

Więcej informacji: Regulamin konkursu

 

W programie:

10.00-14.00

 „Witamy w naszych progach”
Zwiedzanie szkoły, możliwość obejrzenia sal, wyposażenia i sprzętu.

Od 10.00-11.00

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Prowadzi nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr. Renata Rębisz

Od 11.45

„Literaki z naszej paki ”
Zabawy językowe z glottodydaktyką.
Prowadzi nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Justyna Jakubiuk

Od 10.30

„Techniki pamięciowe i szybkiego uczenia”
Warsztat technik pamięciowych dla dzieci 6-7 letnich. Prowadzi psycholog mgr Ewa
Gołofit- Pizoń

Od 11.45

„Prezentacja programu szkoły” panel dyskusyjny.
Prowadzi Dyrektor Szkoły  mgr Ewa Szablak

11.00-13.00

KONKURS
Dzieci wykonują prace plastyczne, które wezmą udział
w losowaniu nagród

13.10

FINAŁ KONKURSU

Od 12.30

„Mały Naukowiec”- zabawy matematyczno- przyrodnicze
– eksperymenty, warsztaty naukowe dla dzieci.
Prowadzi- nauczyciel kształcenia zintegrowanego
mgr. Justyna Dymek-Rogalska

10.00-14.00

Kiermasz książek dla dzieci, oraz „Słodki poczęstunek”

 

 Wszystkie proponowane aktywności podczas dnia otwartego  są bezpłatne!

  BĄDŹ WTEDY Z NAMI!

 

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)