Dzień otwarty

Sobota, 13 kwietnia w godz. 10.00-14.00

KONKURS !!!
Twoje dziecko idzie do 1 klasy?
Przyjdź na dzień otwarty i wygraj  !!!

ZWOLNIENIE Z OPŁATY WPISOWEJ I RABAT NA CZESNE!
ROZDAMY AŻ 3 NAGRODY!
Wszyscy mają szanse!

Więcej informacji: Regulamin konkursu

 

W programie:

10.00-14.00

 „Witamy w naszych progach”
Zwiedzanie szkoły, możliwość obejrzenia sal, wyposażenia i sprzętu.

Od 10.00-11.00

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Prowadzi nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr. Renata Rębisz

Od 11.45

„Literaki z naszej paki ”
Zabawy językowe z glottodydaktyką.
Prowadzi nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Justyna Jakubiuk

Od 10.30

„Techniki pamięciowe i szybkiego uczenia”
Warsztat technik pamięciowych dla dzieci 6-7 letnich. Prowadzi psycholog mgr Ewa
Gołofit- Pizoń

Od 11.45

„Prezentacja programu szkoły” panel dyskusyjny.
Prowadzi Dyrektor Szkoły  mgr Ewa Szablak

11.00-13.00

KONKURS
Dzieci wykonują prace plastyczne, które wezmą udział
w losowaniu nagród

13.10

FINAŁ KONKURSU

Od 12.30

„Mały Naukowiec”- zabawy matematyczno- przyrodnicze
– eksperymenty, warsztaty naukowe dla dzieci.
Prowadzi- nauczyciel kształcenia zintegrowanego
mgr. Justyna Dymek-Rogalska

10.00-14.00

Kiermasz książek dla dzieci, oraz „Słodki poczęstunek”

 

 Wszystkie proponowane aktywności podczas dnia otwartego  są bezpłatne!

  BĄDŹ WTEDY Z NAMI!

 

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!