Zapraszamy na Dzień Otwarty

Sobota, 23 lutego w godz. 10.00-14.00

„Witamy w naszych progach”
Zwiedzanie szkoły, możliwość obejrzenia sal, wyposażenia i sprzętu.

„Literaki z naszej paki”
Zabawy językowe z glottodydaktyką.
Prowadzi-nauczyciel
mgr Aleksandra Szałkiewicz

„Techniki pamięciowe i szybkiego uczenia”
Warsztat technik pamięciowych dla dzieci 6-7 letnich.
Prowadzi-psycholog mgr Ewa Gołofit- Pizoń

„Mały Naukowiec”- zabawy matematyczno- przyrodnicze
Eksperymenty, warsztaty naukowe dla dzieci.
Prowadzi-nauczyciel kształcenia zintegrowanego
mgr Sylwia Mencewicz

„Prezentacja programu szkoły”
Panel dyskusyjny.
Prowadzi-dyrektor szkoły mgr Ewa Szablak

„Uczymy się interaktywnie”
Lekcja z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i pilotów

„Słodki poczęstunek”
oraz kiermasz książek dla dzieci

Wszystkie proponowane aktywności podczas dnia otwartego  są bezpłatne!
BĄDŹ WTEDY Z NAMI!

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)