Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020, które w tym roku będzie wyglądało inaczej, z uwagi na sytuację epidemiczną. Niestety nadal nie możemy się spotkać wszyscy i pożegnać bezpośrednio na terenie szkoły.

Poniżej szczegółowa organizacja:

  1. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 zamieszczone będzie na stronie internetowej szkoły oraz wysłane mailem do uczniów i rodziców.
  2. Spotkania z wychowawcami odbędą się 26 czerwca, online w wyznaczonych godzinach:
  • o godzinie 9.30 – klasy 1-3
  • o godzinie 10.30 – klasy 4-7
  1. Uczniowie klasy 8, z uwagi na fakt, iż kończą edukację w naszej szkole, mogą za zgodą rodziców spotkać się w szkole z wychowawcą i dyrektorem o godzinie 11.30.
  • Nauczyciele uczący w klasach, będą mogli dołączyć do spotkań i pożegnać się z uczniami.
  1. Świadectwa oraz nagrody książkowe będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach lub później w dowolnym czasie nawet we wrześniu (poza klasą 8):
  • 26 czerwca klasy 7- 8 w godzinach 12-14
  • 26 czerwca klasy 4-6 w godzinach 15-16
  • 29 czerwca klasy 1-3 w godzinach 9-16

Świadectwa mogą odebrać uczniowie.

Prosimy o zachowanie wymaganego dystansu oraz innych wytycznych związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!