Zielona szkoła – informacje

Szanowni Państwo,
w ramach edukacji uczniów poza terenem szkolnym zaplanowana została i będzie zorganizowana jak co roku ” zielona szkoła” dla całej społeczności szkolnej
w jednym terminie.

Wyjazd ma charakter edukacyjny i integracyjny. Jest to jedna z form edukacji „na zewnątrz” o niewątpliwej korzyści krajoznawczej.
Podczas pobytu na ” zielonej szkole” realizowana jest równocześnie edukacja przedmiotowa przez nauczycieli, którzy biorą udział w wyjeździe.
Oferta tegoroczna przygotowana przez sprawdzone biuro Sportiva, przewiduje oddzielny pobyt dla klas 1-3 oraz 4-6.

Zgodnie z procedurami z lat ubiegłych, będzie należało podpisać umowę z organizatorem w terminie – do 1-02-2017 r. oraz wpłacić zaliczkę w terminie – do 01-02-2017r. w wysokości 400 zł.
Pozostałe płatności: Wpłata drugiej raty do 30-04-2017 r.

OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLAS I-III SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 29.05-2.06.2017 PDF

OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLAS IV-VI SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 29.05-2.06.2017 PDF

Przypominamy iż zgodnie z zapisami umowy

„7. Rodzice dodatkowo są zobowiązani do pokrycia kosztów zielonych i białych szkół, organizacji wyjść grupowych poza szkołę oraz 
innych zajęć stanowiących realizację programu, które zostaną ujęte w planie zajęć organizowanych poza Szkołą dla klasy,
na udział w których Rodzice wyrazili odrębnie swoją pisemną zgodę i co do których zobowiązali się do pokrycia kosztów organizacyjnych takich zajęć,
w zaakceptowanej uprzednio przez siebie wysokości.
8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Rodzic zdecyduje, że Uczeń nie będzie uczestniczył w organizowanych poza szkołą zajęciach,
opisanych w ust. 7 powyżej, stanowiących realizację programu dydaktycznego, oraz co najmniej 80% uczniów danej klasy realizuje program poza szkołą,
Rodzic przyjmuje do wiadomości, że Szkoła wyposaża Ucznia jedynie w materiały edukacyjne związane z utrwaleniem/powtórzeniem przez Ucznia wiadomości. „

Liczymy na udział wszystkich uczniów w tej formie edukacji.
(Jeśli istnieją indywidualne przyczyny z powodu, których uczeń nie może brać udziału w wyjeździe całej klasy, prosimy o indywidualne zgłoszenia do wychowawcy klasy.

 

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)