Zielona szkoła – informacje

Szanowni Państwo,
w ramach edukacji uczniów poza terenem szkolnym zaplanowana została i będzie zorganizowana jak co roku ” zielona szkoła” dla całej społeczności szkolnej
w jednym terminie.

Wyjazd ma charakter edukacyjny i integracyjny. Jest to jedna z form edukacji „na zewnątrz” o niewątpliwej korzyści krajoznawczej.
Podczas pobytu na ” zielonej szkole” realizowana jest równocześnie edukacja przedmiotowa przez nauczycieli, którzy biorą udział w wyjeździe.
Oferta tegoroczna przygotowana przez sprawdzone biuro Sportiva, przewiduje oddzielny pobyt dla klas 1-3 oraz 4-6.

Zgodnie z procedurami z lat ubiegłych, będzie należało podpisać umowę z organizatorem w terminie – do 1-02-2017 r. oraz wpłacić zaliczkę w terminie – do 01-02-2017r. w wysokości 400 zł.
Pozostałe płatności: Wpłata drugiej raty do 30-04-2017 r.

OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLAS I-III SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 29.05-2.06.2017 PDF

OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLAS IV-VI SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 29.05-2.06.2017 PDF

Przypominamy iż zgodnie z zapisami umowy

„7. Rodzice dodatkowo są zobowiązani do pokrycia kosztów zielonych i białych szkół, organizacji wyjść grupowych poza szkołę oraz 
innych zajęć stanowiących realizację programu, które zostaną ujęte w planie zajęć organizowanych poza Szkołą dla klasy,
na udział w których Rodzice wyrazili odrębnie swoją pisemną zgodę i co do których zobowiązali się do pokrycia kosztów organizacyjnych takich zajęć,
w zaakceptowanej uprzednio przez siebie wysokości.
8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Rodzic zdecyduje, że Uczeń nie będzie uczestniczył w organizowanych poza szkołą zajęciach,
opisanych w ust. 7 powyżej, stanowiących realizację programu dydaktycznego, oraz co najmniej 80% uczniów danej klasy realizuje program poza szkołą,
Rodzic przyjmuje do wiadomości, że Szkoła wyposaża Ucznia jedynie w materiały edukacyjne związane z utrwaleniem/powtórzeniem przez Ucznia wiadomości. „

Liczymy na udział wszystkich uczniów w tej formie edukacji.
(Jeśli istnieją indywidualne przyczyny z powodu, których uczeń nie może brać udziału w wyjeździe całej klasy, prosimy o indywidualne zgłoszenia do wychowawcy klasy.

 

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!