Sprzęt

Europejska Szkoła Przyszłości, niepubliczna podstawówka na Białołęce, to najnowocześniejsza szkoła w Warszawie. Każdy uczeń na co dzień uczestniczy w interaktywnych lekcjach prowadzonych na Tablicach Interaktywnych. Dzięki niewielkim klasom – liczącym do 15 osób, dzieci mają zapewnioną naukę w  komfortowych warunkach. 

Na terenie szkoły uczniowie mogą korzystać z 30 komputerów do nauki.

Indywidualny dzienniczek on-line, z dostępem po zalogowaniu do systemu, stanowi interaktywne narzędzie komunikacji i źródło wiedzy dla każdego rodzica o  postępach jego dziecka.

Praca w dynamicznym, multimedialnym środowisku umożliwia angażowanie uczniów do wspólnej aktywności i pozwala szybko oceniać efekty realizowanych działań. Lekcje przeprowadzane są z zastosowaniem tablic interaktywnych, co nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu „zajęcia szkolne”. 

Nauczyciel podczas lekcji wykorzystuje najlepszego oprogramowanie edukacyjne Smart Notebook. Cała kadra została przeszkolona z zakresu prawidłowego wykorzystania Tablic Interaktywnych w procesie edukacyjnym dzieci. 

Odejście od tradycyjnego sposobu nauczania, pobudza uczniów do aktywności i zmniejsza dystans między nauczycielem, a uczniem. Dzięki zastosowanym narzędziom, możliwa jest pełna archiwizacja przebiegu zajęć,  co stanowi podstawę do oceny pracy nauczyciela oraz źródło materiału rozsyłanego pocztą elektroniczną do nieobecnych w szkole  uczniów.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00