Metody nauczania

Każdy z nas ma odrębny styl nauki, pracy i myślenia. Mimo to (…) nadal naucza się tak, jakby wszyscy przyswajali wiedzę w jednakowy sposób – akademicki, abstrakcyjny, teoretyczny. Badania wyraźnie pokazują, że dla zaledwie około 30% osób jest to najlepsza forma nauki. Pozostałe 70% ma rozmaite style uczenia się (…). Każdy, będąc w dowolnym wieku, może nauczyć się niemal wszystkiego  (…). Metody takiej nauki są proste, łatwe do przyswojenia, zabawne, oparte na zdrowym rozsądku i  sprawdzają się.

(wg. Gordona Dryden’a, „Rewolucja w uczeniu się”)


W Europejskiej Szkole Przyszłości stawiamy na aktywizujące metody pracy. W pierwszym kroku poznajemy indywidualny typ inteligencji oraz styl uczenia się każdego dziecka i dopasowujemy do niego cele i metody ich realizacji.

Celem nauczania w naszej szkole jest kształtowanie umiejętności poruszania się w  gąszczu informacji i szybkiego przyswajania tego, co najistotniejsze, a nie tylko przekazywanie wiedzy akademickiej.

Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, inscenizacje, dramę, zabawy, filmy, książki, projekty, naturalne sytuacje oraz konwersacje (w przypadku języków obcych) . Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicami multimedialnymi i całym systemem Smart Notebook.

Stawiamy na indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspieranie ich w przygotowaniu do olimpiad i konkursów.


Co nas wyróżnia?

  • Edukacja matematyczna realizowana w oparciu o programy prof. Gruszczyk–Kolczyńskiej.
  • Glottodydaktyka według prof.  Rocławskiego  – jako jedyna szkoła podstawowa w Warszawie nauczamy tą innowacyjną metodą umiejętności czytania i  pisania.
  • Treningi rozwoju kompetencji psychospołecznych, kształtujące umiejętności w zakresie: wyrażania myśli i uczuć, określania poziomów motywacji własnej, efektywnego zarządzania czasem, sposobów rozwiązywania dylematów moralnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, rozwoju osobistego, rozwoju talentów, panowania nad emocjami, autoprezentacji, technik kreatywnego myślenia, skutecznej komunikacji, pracy w zespole.
  • Codzienna praca dydaktyczna w interaktywnym i multimedialnym środowisku Smart Notebook.
  • Realizacja programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (Podstawa programowa MEN) i  przyjętymi przez szkołę standardami.
  • Praca na nowoczesnych narzędziach tj. Tablice Interaktywne, komputery, roboty do programowania.

Realizacja warsztatów:


Europejska Szkoła Przyszłości daje dzieciom możliwości i przestrzeń, by w sposób nowoczesny pogłębiały wiedzę i osiągały sukces na każdym etapie edukacji.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00