Europejska Szkoła Przyszłości
Co wyróżnia Europejską Szkołę Przyszłości?

Europejska Szkoła Przyszłości powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców, zachwyconych rozwojem  dzieci, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Miasto Dzieci”, które prowadzimy  od 15 lat  na Białołęce.  Aby kontynuować efekty  autorskiej edukacji przedszkolnej, zdecydowaliśmy o  utworzeniu nowoczesnej szkoły podstawowej, na miarę potrzeb samodzielnych i  rozbudzonych poznawczo sześciolatków – nie tylko absolwentów naszego przedszkola.

Praktyka pokazała, że realizowane metody pracy dydaktycznej wyzwalają w dzieciach wyjątkowy potencjał intelektualny, stymulowany i rozwijany w atmosferze akceptacji i szkolnego sukcesu. Dwadzieścia pięć lat doświadczenia pedagogicznego Dyrektora naszej szkoły oraz kadra nauczycielska pełna pasji i ciepła w relacjach w dzieckiem, stanowią gwarancję właściwego wyboru.

Europejska Szkoła Przyszłości – Szkoła Podstawowa na Białołęce – to milowy krok na drodze edukacji Twojego dziecka.  Zapewnij mu właściwy start, by z pasją i entuzjazmem odkrywało radość uczenia się przez całe –  także dorosłe, życie.

Co jest najważniejsze?

Rozwój inteligencji emocjonalnej i kompetencji psychospołecznych, umiejętności: radzenia sobie ze stresem, efektywnego działania pod presją czasu, panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i asertywności – to nadrzędne cele naszej szkoły.

Dla ich realizacji, wprowadziliśmy do programu techniki szybkiej nauki, treningi twórczości oraz warsztaty kompetencji psychospołecznych. Tylko zmotywowany, pewny siebie i  twórczy człowiek potrafi szybko dostosowywać się do dynamiczne zmieniającej się rzeczywistości i  dokonywać świadomych wyborów. Naszą ambicją jest dotrzymać mu kroku.

Europejska Szkoła Przyszłości, niepubliczna szkoła na Białołęce, wyposaży Twoje dziecko w umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni stale przyrastających informacji. Nauczy selektywnego filtrowania i  interpretacji faktów. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii, przekazywana wiedza nabiera charakteru operacyjnego. Praktyczna znajomość języków obcych umożliwia uczniom swobodną komunikację i  stanowi dodatkowe narzędzie pogłębiania i weryfikowania informacji u źródła.

Europejska Szkoła Przyszłości – to więcej niż nowoczesna szkoła.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00