Kadra pedagogiczna

Szanowni Państwo,

Powierzenie największego skarbu, jakim dla każdego rodzica jest jego dziecko, pod opiekę obcej osobie, wymaga dużej odwagi i głębokiej refleksji. Jeśli od tej osoby zależeć będzie także przyszłość edukacyjna i codzienny komfort małego człowieka, tym bardziej wybór jest trudny i  odpowiedzialny.

Każdy z  Państwa ma własne oczekiwania w stosunku do szkoły, bo tylko Państwo najlepiej znacie własne dzieci i wiecie, w jakim środowisku będą się rozwijać dynamicznie i twórczo. Wieloletnie doświadczenie w  pracy dydaktycznej, pozwoliło mi z pełną odpowiedzialnością skompletować zespół ludzi z pasją i godnych zaufania.

Kadra Pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści – każdy w swojej dziedzinie, zaangażowani  i doświadczeni w pracy z dziećmi o różnej wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach psychospołecznych. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem.

Nauczyciele w  Szkole Przyszłości to, nade wszystko, wartościowi i sympatyczni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet u swoich uczniów.

mgr Ewa Szablak, Dyrektor  Europejskiej Szkoły Przyszłości

Nasze założenia

Podejście systemowe – co to jest?

Praca systemowa pozwala skutecznie osiągać zamierzone cele. Dlatego realizujemy cykliczne szkolenia Rady Pedagogicznej, by techniki szybkiego uczenia i trening twórczości były integralnym elementem każdej lekcji, a nauczyciele potrafili właściwie wspierać i rozwijać kompetencje psychospołeczne każdego dziecka.

Kooperacja:  szkoła-rodzic-uczeń

Systemowe podejście zakłada aktywną współpracę rodziców, nauczycieli i dzieci, dla określenia  zakresu, czasu i  celu wspólnego wysiłku. Rodzice są pierwszymi mentorami i wzorcami dla swoich dzieci, dlatego naszym zadaniem jest wspomaganie ich poprzez szkolenia w zakresie umiejętności, które będą nabywali uczniowie. Każdy rodzic ma możliwość spotkania z psychologiem szkolnym i  ustalenia wspólnych działań,  ukierunkowanych na wszechstronny rozwój jego dziecka

 

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00