Idea i wartości

„Nie ma już lepszych i gorszych uczniów – wszyscy potrafią się uczyć i nauczyć, potrzeba tylko odkryć indywidualny styl każdego z nich, a nauka stanie się naturalna, czyli łatwiejsza i szybsza.”

Ewa Szablak, Dyrektor Europejskiej  Szkoły Przyszłości

  • Nauka w Europejskiej Szkole Przyszłości jest przyjemnością.
  • Uczymy, jak praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności we współczesnym świecie.
  • Kształcimy w atmosferze przyjaznej, twórczej, pełnej optymizmu i wiary we własne siły.
  • Stymulujmy ciekawość poznawczą, bo potrzeba poznawania świata i przyswajania nowych informacji to naturalne i spontaniczne dążenie każdego dziecka.
  • Dialog jest naszą metodą. Mówimy zrozumiałym językiem, słuchamy się nawzajem.
  • Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt:  tablice interaktywne i komputery.
  • Rozwijamy indywidualną inteligencję emocjonalną.
  • Oceniamy obiektywnie, w oparciu o umiejętności.
  • Indywidualizujemy podejście do ucznia – klasy liczą 15 osób.

Wspólnie wybieramy wartości, które podzielamy i chronimy w codziennym postępowaniu, należą do nich: szacunek do drugiego człowieka, otwartość na różnorodność, pracowitość, przyjaźń, uczciwość. Tworzymy sieć działań, które zaświadczają o tym, że wartości te są żywe.

Europejska Szkoła Przyszłości, najlepsza niepubliczna szkoła na Białołęce, kształci ludzi świadomych odpowiedzialności za swoje przyszłe życie.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00