Absolwent Europejskiej Szkoły Przyszłości

Drogę edukacji każdego ucznia w Europejskiej Szkole Przyszłości poprzedza diagnoza jego stylu uczenia się, indywidualnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i systemu sensorycznego. Pozwala to na:  stworzenie dla każdego dziecka sprofilowanej strategii uczenia się, dobranie zestawu efektywnych metod nauczania i wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery szkolnej. W efekcie…

Absolwent Europejskiej Szkoły Przyszłości to człowiek:

  • rozbudzony poznawczo i samodzielny w formułowaniu i wyrażaniu opinii,
  • kreatywny, o rozwiniętych kompetencjach psychospołecznych,
  • asertywny, komunikatywny, świadomy swoich mocnych stron,
  • posiadający wysokie kompetencje edukacyjne,
  • aktywnie posługujący się językami obcymi,
  • potrafiący się uczyć,
  • aktywnie wykorzystujący wiedzę na co dzień i w sprawdzianach kompetencji,
  • przygotowany do stawiania czoła wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Ze względu na masowy charakter, szkolnictwo państwowe nierzadko zamiast odkrywać talenty, rozbudzać pasje i kształtować umiejętności – gasi radość, której źródłem powinna być edukacja. Absolwent szkoły tradycyjnej, na ogół jest  zniechęcony do nauki, niesamodzielny w sądach i  odtwórczy. Obaczony dużą ilością korepetycji, niepewny własnych możliwości, nie potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych, panować nad stresem i sprawnie komunikować swoich potrzeb.

Europejska Szkoła Przyszłości, najlepsza prywatna szkoła na Białołęce, towarzyszy dziecku w twórczym rozwoju, podąża śladem jego zainteresowań i  pasji.         

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00