Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022/2023 ESP

84

84% – średni wynik egzaminu z języka polskiego

jest to o 18% więcej niż średnia krajowa!

86% – średni wynik egzaminu z matematyki

jest to o 33% więcej niż średnia krajowa!

97% – średni wynik egzaminu z języka angielskiego

jest to o 31% więcej niż średnia krajowa!

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Wizyta w akademickim liceum

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klasy 8 i 7 odwiedzili Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum dla Młodzieży. Dowiedzieliśmy się o profilach, jakie szkoła oferuje i mogliśmy jednocześnie przećwiczyć założenie opaski