Tydzień otwarty w ESP

Serdecznie zapraszamy na

TYDZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

„ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI”

22-26 lutego 2021r.

w godzinach 8.30-13.00

Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości”

W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może:

  • Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli;
  • Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły;
  • Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, Systemu Smart Rispons (Testów sprawdzania wiedzy z użyciem pilotów), komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
  • Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas;
  • Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;
  • Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;
  • Zasady uczestnictwa:

Aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę
(na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Dziecka w tygodniu otwartym). Lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości dzieci mogą wziąć udział w kilku lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły.
W jednej klasie na jednej lekcji może przebywać 1 nowe dziecko  (bez rodzica, opiekuna) w związku z tym, konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia. Powyższe obostrzenia są podyktowane sytuacja epidemiologiczną.

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)