Tydzień otwarty w „Szkole Przyszłości”

Harmonogram tygodnia otwartego w „Szkole Przyszłości”

 

 w dniach :

30 listopad- 4 grudzień 2015r

 w godzinach :

8.30-13.00

W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń wraz z rodzicem może:

  1. uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli;
  2. zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły;
  3. uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, systemu smart rispons (Testów sprawdzania wiedzy z użyciem pilotów), komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
  4. Poznać bliżej przyszłych nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas;
  5. Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy , naszych najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych;
  6. Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;
  7. Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;

 

Zasady uczestnictwa:

  • Aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy na stronie internetowej www.esp.edu.pl

wypełnić formularz zgłoszeniowy, na tej podstawie potwierdzimy

termin i godziny udziału Państwa w tygodniu adaptacyjnym.

 

  • dzieci i rodzice mogą wziąć udział w kilku lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły,

 

Kontakt:

 

  • w jednej klasie najednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci i rodziców w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)