Tydzień otwarty w „Szkole Przyszłości”

Harmonogram tygodnia otwartego w „Szkole Przyszłości”

 

 w dniach :

30 listopad- 4 grudzień 2015r

 w godzinach :

8.30-13.00

W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń wraz z rodzicem może:

  1. uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli;
  2. zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły;
  3. uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, systemu smart rispons (Testów sprawdzania wiedzy z użyciem pilotów), komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
  4. Poznać bliżej przyszłych nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas;
  5. Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy , naszych najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych;
  6. Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;
  7. Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;

 

Zasady uczestnictwa:

  • Aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy na stronie internetowej www.esp.edu.pl

wypełnić formularz zgłoszeniowy, na tej podstawie potwierdzimy

termin i godziny udziału Państwa w tygodniu adaptacyjnym.

 

  • dzieci i rodzice mogą wziąć udział w kilku lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły,

 

Kontakt:

 

  • w jednej klasie najednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci i rodziców w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia

Szkoła Ucząca z Minecraft Education

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w ramach projektu „Szkoła Ucząca z Minecraft Education” i spełniła wymagane kryteria otrzymując tytuł „Szkoła Ucząca z Minecraft Education”. Pragniemy podziękować nauczycielom za ich gotowość i ogromne zaangażowanie we wdrażaniu aktywności z uczniami na polu Minecraft Education.   Przyznany nam tytuł potwierdza i podkreśla fakt poszukiwania i odkrywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, kreatywnego wykorzystania technologii oraz zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych uczniów z wykorzystaniem Minecraft Education w naszej szkole. Czym jest Szkoła Ucząca z Minecraft Education? Minecraft

Tydzień otwarty – ESP – 2023

Serdecznie zapraszamy na TYDZIEŃ OTWARTY W  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ EUROPEJSKIEJ SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” Ul. Białołęcka 186D 05–09 lutego  2024r. w godzinach 8.30-13.00 Harmonogram tygodnia otwartego w „ Europejskiej Szkole Przyszłości” W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń może: Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli; Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły; Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, technik uczenia, aktywnych metod pracy; Poznać bliżej przyszłych nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas; Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy,  najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych; Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;  Zasady uczestnictwa: aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@esp.edu.pl proponowany dzień i godzinę (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym). lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci mogą wziąć udział max w 2 lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły, w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – gra terenowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali grę terenową. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin oraz wykazać się sprawnością fizyczną. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła klasa 1, w klasach 4-8 najlepszy czas w kombinacji z poprawnymi odpowiedziami uzyskała klasa 7. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy!