Dni otwarte – ZAPRASZAMY !

TYDZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI

2-6 lutego 2015r.

w godzinach 8.30-13.00

 

Harmonogram tygodnia otwartego w „Szkole Przyszłości” 

W trakcie tygodnia otwartego przyszły uczeń wraz z rodzicem może:

 1.  Uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli;
 2. Zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły;
 3. Uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, systemu smart rispons (Testów sprawdzania wiedzy z użyciem pilotów), komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
 4. Poznać bliżej przyszłych nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas;
 5. Porozmawiać z dyrektorem szkoły na temat zasad funkcjonowania naszej placówki oraz programów pracy , naszych najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych;
 6. Oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność;
 7.  Przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;

 

Zasady uczestnictwa:

 • aby wziąć udział w tygodniu otwartym, należy zgłosić  mailem sekretariat@szkolaprzyszlosci.edu.pl proponowany dzień i godzinę
  (na tej podstawie potwierdzimy telefonicznie szczegóły udziału Państwa w tygodniu otwartym).
 • lekcje prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Przyszłości
 • dzieci i rodzice mogą wziąć udział w  kilku lekcjach wraz z uczniami naszej szkoły,
 • w jednej klasie na jednej lekcji nie może przebywać więcej niż 2 nowych dzieci i rodziców w związku z tym konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu przybycia

Wycieczka do muzeum PRL

Z okazji pierwszego tygodnia szkoły klasy 7 i 8 przeniosły się w czasie dzięki wizycie w muzeum PRLu.  Uczniowie poznali specyfikę życia w tamtych czasach, rozwiązali (bardzo dobrze zresztą!) historyczny quiz. Na zakończenie zjedli obiad w barze mlecznym.  Dziękujemy za tę fantastyczną lekcję historii „na żywo”.

Wizyta w USA – Monika Zalejska – nauczyciel informatyki w ESP

Dzięki udziałowi w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog pani Monika Zalejska – jako jedna z 15 nauczycieli informatyki w Polsce odbyła edukacyjną wizytę studyjną na najlepszych amerykańskich uczelniach – Uniwersytecie Harvarda, Boston Collage oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT)